Sunday, November 15, 2009

Thursday - Day of Traditions in a Town

Day of Traditions in a Town. On Thursday we planned an enquiry related to the awareness of cultural traditions of Czech citizens living in small towns.

However, after a substantial breakfast in Jordán Pension it started raining, so we had to go to the Lednice Spa. Firstly, the outcomes of enquiry from Brno were processed and presented. Afterwards, every group named the questions they had asked the people in Brno the day before and then they showed statistics of the answered questions.

After presenting the enquiry all groups, composed of a mix of nationalities, started painting posters depicting common European holidays and traditions. Some of the incurred creations were real masterpieces.

The next activity was the introduction of traditional dances typical for every country participating in the project. We had lots of fun during "dancing", especially when we tried to dance e. g. flamengo.

For the Evening of prejudices a country was assigned to each national group. The aim was to prepare a play showing the national prejudice about another state. Humorously conceived scenes were very successful and they really entertained us.

The last activity on Thursday was a quiz of general knowledge and history of participating countries.Den tradicí na malém městě. Ve čtvrtek jsme měli na programu anketu, týkající se povědomí o kulturních tradicích českých občanů, kteří žijí na malém městě.

Bohužel po vydatné snídani na hotelu Jordán začalo v Lednici pršet, museli jsme se proto uchýlit do lázní. Nejdříve se zpracovaly a prezentovaly výsledky ankety, jež proběhla předešlý den v Brně, každá skupina nejdříve uvedla otázky, které pokládali lidem a následně statistiky zodpovězených otázek.

Po anketě se smíšené mezinárodní skupiny pustili do malování plakátů symbolizující společné evropské svátky a tradice, dané výtvory, co následně vznikly byly opravdu uměleckými díly.:)

Na programu bylo dále představení tradičních tanců, které jsou typické pro dané země, účastnící se projektu. Při "tancování" nebo spíše pokusech o tanec, například flamenga, jsme si užily spoustu legrace.

Na večer každá skupina dostala přidělenou zemi, na kterou vymyslela scénku týkající se předsudků o daném přiděleném státu. Vtipně pojaté scénky slavily velký úspěch a dost nás pobavily.

Poslední aktivitou tohoto dne byl kvíz, všeobecných znalostí a historie účastnících se států.

No comments:

Post a Comment