Sunday, November 15, 2009

Friday - Day of The common European culture

Day of The common European culture. Friday was the last day of our project. To evaluate it properly, we needed our participants to provide feedback by filling in a questionnaire so that we could learn from our mistakes and make the next projects better.

Then we distributed youthpasses which was a very sensitive moment that led to kisses, hugs and some drove to tears.

After the lunch we went on a lovely excursion to Lednice chateau and to its green-house. Then we set on a two-kilometre long journey to the Minaret. Most of us managed to climb to the top of the Minaret and then we could enjoy the splendid view on the park and chateau. After this we took a boat back to the chateau and then we were free to pack or to prepare ourselves for the goodbye party.

At night we reavealed our week’s Secret friend game, which was based on each of us drawing lots with one of the participants who was then your secret friend. You were supposed to be nice to this person, give them presents or whatever you thought would please your secret friend but you could not reveal yourself. That night all our participants found their secret friends which again led to kisses, hugs and some even drove to tears.

Then, properly supplied with alcohol to drown our sorrows, we went to the town’s square and we had fun there until very late at night.Den společné Evropské kultury.
Pátek byl poslední den našeho projektu a pro jeho zhodnocení jsme všem účastníkům rozdali dotazník, který nám poskytl feedback pro budoucí projekty.

Dalším bodem programu pátečního rána bylo rozdání youthpassů které vedlo k pusám, objetím a snad i k slzám.

Po obědě jsme se hromadně odebrali na exkurzi lednického zámku a samozřejmě také skleníku a pak nás čekala dvoukilometrová túra k minaretu. Na vrchol minaretu jsme statečně vycapkali téměř všichni a užívali si nádherný výhled na zámecký park i zámek. Nedaleko minaretu nás čekala připravená loď, která nás provezla přes park až zpátky k zámku.

Zbytek odpoledne už měli účastníci volno, aby se mohli sbalit a nachystat na večerní rozlučkovou párty.

Večer se začal odhalováním celotýdenní hry „tajných přátel“, která spočívala v tom, že si každý účastník vylosoval dalšího, na kterého měl být celý týden milý, dávat mu například dárečky, atp., ale nesměl prozradit svou totožnost. Večer se tedy všichni tajní přátelé uhádli a opět to vedlo k pusám, objetím a někdy i k slzám.

Pak, důkladně vybaveni alkoholem, abychom zapili žal z loučení, jsme se vypravili na lednické náměstí, kde jsme v dobré náladě slavili až do pozdních hodin.

No comments:

Post a Comment