Monday, November 16, 2009

Our traditions under the twelve stars.cz

Our traditions under the twelve stars.cz

Summary: Project “Our traditions under the twelve stars.cz” was composed as Action 1.1. Youth Exchange within Youth in Action program that brought together young people from 6 countries to learn about their folklore and traditions.

Target group: The beneficiaries were 32 young people from the Czech Republic, Turkey, Portugal, Romania, Poland and Spain in the age between 18-30 years.

Date and venue: The project took place between 12 and 19 September 2009 in Lednice in the Czech Republic.

The topic and aims: The main topics of the project were the traditions and folklore of European countries and also the question – “Are there such things as common European culture, folklore or traditions”? Therefore, the main aim was to share each other’s traditions and folklore, find its common roots, show what makes our particular traditions and folklore different from the others, discover how important they are for people’s everyday life and open our minds for the important question of one common culture, folklore and traditions shared by all Europeans.

Activities and methods:
The project included 7 full days of activities such as a visit of a folk festival in Velké Bílovice, presentations of national food, drinks, dances and folklore costumes, inventing common European dance, folklore costume and festival or trips to Brno and Lednice-Valtice area. The methods were based on informal learning like group work, interactive presentations, workshops and public inquiries.

Grant: The project was supported by 13 795 Euro from the funds of Youth in Action program.


Naše tradice pod dvanácti hvězdami.cz

Shrnutí:
Projekt "Our traditions under the twelve stars.cz" byl koncipován jako Akce 1.1. Výměna mládeže v rámci programu Mládež v akci. Umožnil setkání mladých lidí z 6 evropských zemí za účelem vzájemně se učit o svém folkloru a tradicích.

Cílová skupina: Projektu se zúčastnilo 32 mladých lidí ve věku 18-30 let z České republiky, Turecka, Portugalska, Rumunska, Polska a Španělska.

Datum a místo konání:
Projekt se uskutečnil mezi 12. a 19. zářím 2009 v Lednici v České republice.

Témata a cíle: Hlavními tématy projektu byly tradice a folklor evropských zemí a také otázka - "Existuje něco jako Společná evropská kultura, folklór a tradice"? Hlavním cílem projektu bylo seznámit účastníky navzájem s jejich folklorem a tradicemi, najít jejich společné kořeny, ukázat, čím se konkrétní tradice a folklor liší od ostatních, zjistit, jak důležitou roli hrají tradice v každodenním životě běžných lidí a probudit v účastnících otázku tradic, folkloru a kultury, které by byly sdíleny všemi Evropany. Stejně tak je naším cílem i napomoci navázání přátelských vztahů a kontaktů mezi zúčastněnými mladými lidmi

Aktivity a metody:
Projekt zahrnoval 7 dnů činností typu návštěva tradičních Hodů ve Velkých Bílovicích, prezentace národních pokrmů, nápojů, tanců a krojů, hledání společného evropského tance, kroje a folklorního festivalu nebo výlety do Brna a Lednicko - valtického areálu. Metody aktivit byly založeny na neformálním vzdělávání, jako je práce ve skupině, interaktivní prezentace, workshopy a veřejné ankety.

Grant:
Projekt byl podpořen 13 795 EUR z prostředků programu Mládež v akci.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

No comments:

Post a Comment