Tuesday, October 6, 2009

Tuesday - The Day of a Dance

Day of a Dance. No, it's not an Indian holiday. That's how we called "another" working day of our youth exchange. We started as usual with evaluations of the previous day. Opening imaginary drawers in which were sorted memories boosted brain activities of all participants for better perception of some new information.

Presentation of national dances, that each group had prepared, were particularly interesting because there were not only PowerPoint presentations but also dance lessons. There were also aparent connections between the dances and traditional costumes.

Since on Wednesday we had planned a trip to Brno, and because it was definitely not a trip to "hang around", we splitted into groups and together we created a questionnaire for Brno's inhabitants regarding the traditions and folklore. The same questionnaire was used also on Thursday directly in Lednice and we were be able to compare what are the differences concerning traditions in cities in comparison with towns and villages in the Czech Republic.

Afternoon was held in rhythmical spirit. We had so much fun learning each other's national dances. Interesting but difficult steps were those of Spanish flamenco. Movements synchronization were sometimes gigantic tasks. Particularly gentlemen "fought" with the movements. But they "fought" bravely. Groups from Romania and Portugal had fast dance style very much alike the Czech dance "duckling". Our Polish neighbours brought some relief, well-known Polonaise.

When we were creating the common European dance we demonstrated not only the knowledge we had obtained during the day, but also good teamwork and cooperation. We achieved, I think, the desirable result, when we could see that the European dance reflected the dance elements from each participating country and it fitted together perfectly.

The finale of the day full of dance was the night in Moravian wine cellar. Except the unique experience of tasting typical products of "pig-slaughtering" was certainly the visit of wine archive, to which we were allowed access after the dinner. But not everyone understood the concept of "archival wine". Some perceived the bottles as "dirty" and looking down on them they claimed that they would never buy such "dirty wine". Before we left the cellar the owner was given an advice that he should wash the bottles at least once a year.

A day filled with movement and new experiences ended and we were curious about the morning evaluations.Den tance. Ne, není to žádný indiánský svátek. Přesně tak jsme nazvali další „pracovní“ den naší mládežnické výměny. Začali jsme jako obvykle malou evaluací dne předešlého. Otvírání pomyslných šuplíků a v nich přes noc roztřízených vzpomínek dobře nastartovalo mozkovou činnost všech účastníků a tím lépe vnímali další nové informace.

Prezentace národních tanců, které si jednotlivé skupiny připravili, byly zajímavé zvláště tím, že nezůstalo pouze u prezentací powerpointových, ale na povrch vyplavalo i taneční nadání. Dobře patrné bylo i propojení mezi tancem a tradičními kroji.

Jelikož ve středu byl v plánu výlet do Brna a jelikož to rozhodně nebyl výlet k „poflakování“, rozdělili jsme se do skupin a společně vytvořili dotazník pro Brňany, týkající se tradic a folklóru. Stejný dotazník jsme použili i ve čtvrtek přímo v Lednici a mohli jsme tak srovnat, jak je to v České republice s tradicemi ve velkých městech a na vesnicích.

Odpoledne probíhalo v rytmickém duchu. Během vzájemného učení se národních tanců jsme se zároveň pobavili i vyřádili. Zajímavé, ale složité byly kroky španělského flamenga. Synchronizace pohybů byla místy nadlidský výkon. Zvláště pánové „bojovali“. Ale „bojovali“ statečně. Skupiny z Rumunska a Portugalska měly svižné tance, stylem vzdáleně připomínající české „káčátko“. Naši polští sousedé přivezli vysvobození, dobře známou polonézu.

Při vytváření společného evropského tance se opět projevily vědomosti získávané během celého dne, týmová práce a sehranost. Dosáhli jsme, myslím, kýženého výsledku, kdy se v evropském tanci objevily taneční prvky z každé zúčastněné země, perfektně do sebe zapadající.

Vyvrcholením celého roztančeného dne byla tzv. Moravská noc ve vinném sklípku. Kromě typické „zabijačky“, byl pro účastníky jistě zážitkem vinný archív, kam nám majitel sklepu po večeři umožnil přístup. Ne ale všichni rozuměli pojmu „archivní víno“. Některým se zdáli láhve „špinavé“ a s nosíkem nahoru prohlašovali, že tak „špinavé víno“ by si nikdy nekoupili. Před našim odchodem dostal majitel i radu, že alespoň jednou do roka, by láhve mohl umýt.

Den plný pohybu a nových věcí skončil. Jak dopadne ranní evaluace??

No comments:

Post a Comment